7409.com

公布日期:2017-12-13  阅读次数:1761

心无疆我更强-7409.com

           -7409.com

华衰后代齐聚尾,

拓展场上隐英姿。

哨音口令似虎帐,

练习一涤涣散风。

誓词声响护队荣,

大局细节均统筹。

团队协力能断金。

队友勉励取支撑,

化解忙乱取耐心。

义务声誉无比下,

心无疆我更强。

酒酣胸胆更开张,

干一场 又何妨。

明灯带路 何惧风雨狂

华衰青年好儿郎 看我辈 创光辉。

 

                                              集团 卫峰

线上葡京
copyright©2017  安徽华衰集团  All rights Reserved      免责声明   
7409.com
www.77505.com